رئیس مرکز رسانه‌های طالبان: در نظام جمهوریت خبرنگاران نمی‌توانستند وارد پایگاه بگرام شوند

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

سرپرست مرکز رسانه‌های طالبان با اشاره به حضور خبرنگاران در جشن پیروزی این گروه در بگرام می‌گوید که در نظام پیشین خبرنگاران داخلی نمی‌توانستند تا چند کیلومتری این پایگاه نزدیک شوند.

انعام‌الله سمنگانی از حضور خبرنگاران در این پایگاه نتیجه گرفته که قبلا آزادی بیان وجود نداشت.

آقای سمنگانی با طرح سوالاتی از خبرنگاران گفته که در حکومت قبلی آنها اجازه نداشتند از وضعیت زندانی‌ها در این پایگاه گزارش تهیه کنند.

سر پرست مرکز رسانه‌های طالبان می‌گوید او از خبرنگار پرسیده است:"اینجا‌ اوباما و ترامپ آمده بودند، به شما‌ اجازه داده شد تا دست‌کم برنامه شان را پوشش بدهید؟ گفتند: نه. بلی، عجب آزادی بیان بود."

پایگاه هوایی بگرام مقر فرماندهی نظامی امریکا در افغانستان بود و پس از ترک نظامیان خارجی این پایگاه به حکومت پیشین واگذار شد.

سمنگانی در حالی از وضعیت آزادی بیان در نظام جمهوری‌ انتقاد می‌کند که طالبان به هیچ رسانه و خبرنگاری در داخل افغانستان اجازه نمی‌دهد که خلاف میل این گروه اطلاع رسانه کنند.

ده‌ها خبرنگار در یک سال گذشته لت‌وکوب، شکنجه و زندانی شده‌اند و خبرنگاران اجازه ندارند رویدادهای اعتراضی را پوشش دهند.

بارها نهاد بین المللی حامی خبرنگاران از این گروه خواسته که بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را پایان دهند، اما محدودیت بر رسانه‌ها هر روز بیشتر می‌شود.

چند خبرنگاری که به گونه خودسر توسط طالبان بازداشت شده به گفته نزدیکان شان هم اکنون در زندان طالبان شکنجه می‌شوند.

در نظام گذشته خبرنگاران به گونه هدف‌مند کشته می‌شدند، هرچند مسئولیت قتل خبرنگاران را کسی به عهده نمی‌گرفت، اما حکومت پیشین طالبان را مسئول این قتل‌ها می‌دانست.

بحث روز
جهان‌نما
خبرهای ساعت ۱۰ شب

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید