شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان: هر گونه کمک به طالبان حمایت از تروریسم است

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان می‌گوید که طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شامل فهرست سیاه کرده و از هر گونه کمک به این گروه خودداری کند.

در نامه گفته شده که هر گونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به طالبان به مفهوم حمایت از تروریسم است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز یکشنبه با ارسال این نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که تداوم سلطه طالبان بر افغانستان خطر جدی نقض حقوق‌بشر، سرکوب عدالت خواهی، ترویج خشونت و تهدید امنیت منطقه و جهان را به همراه دارد.

در این نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده که نگرانی‌های مردم افغانستان را از عدم تحقق عدالت، تداوم جنایت و ترویج افراط گرایی مورد بررسی قرار دهد.

این نامه در آستانه آغاز پنجاه‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به این شورا ارسال شده است.

نشست شورای حقوق بشر روز دوشنبه در سوئیس برگزار شده است.

در بخش از این نامه آمده که شورای حقوق بشر اجازه ندهد مردم افغانستان بیشر از این قربانی مطالبات برخی کشورهای حامی تروریسم و جنگ نیاتی شوند.

شورای مقاومت ملی برای نجات گفته که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی منطقه، افغانستان را به مکان امنی برای این گروه‌ها تبدیل کرده و خطر حمله به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان وجود دارد.

در نامه گفته شده که طالبان در یک سال گذشته دست به نقض گسترده حقوق بشر زده و باشندگان شماری از ولایت‌های مرکزی و شمالی افغانستان را مجبور به ترک خانه‌های شان کرده‌اند.

همچنین گفته شده که در یک سال گذشته دختران از آموزش محروم شده، زنان از کار منع شده و در برابر اعتراض مدنی آنان نیز با خشونت برخورد شده است.

در این نامه تاکید شده که افغانستان در پی یک توطئه داخلی و بیرونی به طالبان واگذار شد که پیامد ناگواری در قبال داشت.

این شورا گفته است که طالبان کارمندان حکومت پیشین و بزرگان قومی را شکنجه و به قتل می رسانند.

خبرها
دیدگاه
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید