به روایت منبع آگاه؛ پاسپورت جعلی افغانستان در پاکستان چاپ می‌شود

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

تقاضای بالا و پرداخت رشوه هنگفت برای دریافت پاسپورت در افغانستان سبب شده است که این سند در بازار سیاه در پاکستان جعل و فروخته شود.

یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که پاسپورت افغانستان در شهر پشاور پاکستان چاپ می‌شود و در افغانستان توزیع می‌گردد.

این منبع افزود که بعضی مردم این پاسپورت را به خاطر رفتن به پاکستان می‌خرند و برای آن دستکم ۲۰۰ الی ۴۰۰ دالر می‌پرداند.

گفته می‌شود که به جز پاکستان، سفارتخانه‌های کشورهای دیگر این پاسپورت ها را به علت جعلی بودن رد کرده اند.

علاوه بر پاسپورت، نکاح خط و زوجه خط افغانستان نیز توسط کمیشن‌کاران با کمک کارمندان محاکم در افغانستان به نام‌های "هوایی، بی کُنده و باکنده" به قیمت‌های مختلف تهیه می‌شود.

به گفته منبع، قیمت «نکاح خط هوایی» تا ۱۵۰ دالر قیمت دارد که کاملا جعلی است.

اما «نکاح خط بی‌کُنده» تا ۳۸۰ دالر قیمت دارد و در محکمه افغانستان طی مراحل می‌شود ولی در وزارت خارجه در افغانستان ثبت دفتر نمی‌گردد.

مردم به این منبع گفتند که آنان در بدل نکاح خط قانونی نیز ۸۰۰ دالر رشوه پرداخت کرده اند و زوجه خط را در بدل الی ۳۵۰ دالر نیز به دست آورده اند.

زوجه خط وثیقه‌ای است که مراجع رسمی برای تایید ازدواج دو فرد در افغانستان صادر می‌کنند.

گروه طالبان همواره فساد در اداره پاسپورت را رد کرده است، اما بعضی مردم بعد از گرفتن پاسپورت، در صفحات مجازی نوشتند که برای گرفتن این سند تا ۱۲ صد دالر رشوه پرداخته اند.

خبرهای ساعت ۱۰ شب
پیشه‌ور - فصل دوم
کلکین

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید