مقام بریتانیایی: حکومت یافته‌های تحقیق مجلس اعیان در باره وضعیت هزاره‌ها را بررسی می‌کند

جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

ُلرد طارق احمد، وزیر مشاور در وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید که حکومت یافته‌های کمیته مشترک روابط خارجی و دفاع مجلس اعیان پارلمان بریتانیا در مورد هزاره‌ها را بررسی خواهد کرد.

او گفت که بریتانیا به دنبال ایجاد میکانیزم نظارت و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر در افغانستان است.

کمیته مشترک روابط خارجی و دفاع مجلس اعیان پارلمان بریتانیا گزارش خود در مورد وضعیت مردم هزاره در افغانستان و پاکستان را در جنوری ۲۰۲۲ نشر کرد.

در این گزارش گفته شده است که هزاره‌ها در این دو کشور به خاطر هویت قومی و مذهبی خود از سوی طالبان و دیگر سازمان‌های شبه نظامی سنی در افغانستان و پاکستان مورد هدف قرار گرفته اند.


همچنان، در این گزارش اذعان شده است که هزاره ها به صورت تاریخی مورد آزار و تعقیب دولت‌ها قرار داشته اند.


لرد احمد در پاسخ به دیوید آلتون، عضو مجلس اعیان در مورد پیگیری این گزارش گفت: «ما به دقت یافته‌های گزارش تحقیق در مورد وضعیت هزاره‌ها را بررسی خواهیم کرد. ما کاملا می‌پذیریم که هزاره‌ها از دیرباز با حملات و اعمال تبعیض از سوی طالبان، داعش و دیگر گروه‌ها رو به رو اند.»


او بیان داشت که حکومت بریتانیا در همکاری با سازمان‌های بین المللی می‌خواهد که یک سازوکار معتبر نظارتی بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان وجود داشته باشد و افرادی که دست به نقض حقوق بشر می زنند، پاسخگو گردند.

خبرها
جهان‌نما
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید