خبرگزاری باختر می‌گوید اولین جراحی قلب باز در دانشگاه طبی کابل با موفقیت انجام شد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

خبرگزاری باختر می‌گوید اولین‌ جراحی قلب باز در دانشگاه طبی کابل توسط داکتران شفاخانه صدری و قلبی با موفقیت انجام شده است. وزارت صحت‌ عامه حکومت پیشین افغانستان هم سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که اولین جراحی قلب در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی انجام شده است.

در افغانستان شمار زیادی از کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب هستند. با افزایش تعداد بیماران، نخستین مرکز جراحی قلب در حکومت پیشین افغانستان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل ایجاد شد.

وزارت صحت عامه حکومت پیشین افغانستان ۱۴ عقرب سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که اولین جراحی قلب در این شفاخانه انجام شده است. با روی کار آمدن طالبان، این مرکز جراحی قلب، ۱۲ دلو ۱۴۰۰ دوباره توسط مقامات این گروه افتتاح شد.

طالبان مدعی هستند که در کنار مرکز جراحی قلب برای کودکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، انستیتوت امراض صدری قلبی و وعایی دانشگاه طبی کابل نیز در یکسال گذشته دستاوردهایی داشته است.

با این حال افغانستان با کمبود نیرو و تجهیزات پزشکی و تکنولوژی روز مواجه است و بسیاری از متخصصان هم با آمدن طالبان از کشور فرار کردند.

خبرها
خبرها
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید