گروهی از شهروندان افغانستان مقیم استرالیا با برپایی یک گردهمایی اعتراضی در شهر سدنی، خواهان اقدام جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند.

در پلاکاردهایی که معترضان با خود دارند نوشته شده است: "هزاره بودن جرم نیست" و "نسل‌کشی هزاره‌ها را توقف دهید."

کلکین - فصل پنجم
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید