لینا علم، بازیگر مشهور سینمای افغانستان، در جمع معترضان علیه کشتار هزاره‌ها در ایالت کالیفرنیای امریکا از مردم خواست «از هر تباری که هستند» در برابر ظلم، بی‌عدالتی و کشتار انسان‌های بی‌گناه صدا بلند کنند.

او افزود که برای تسکین دردهای مشترک، به «وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.»

این تظاهرات روز یک‌شنبه، در ادامه گردهمایی‌های اعتراضی شهروندان افغانستان علیه کشتار هزاره‌ها در شهرهای مختلف جهان، برگزار شد.

جهان‌نما
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید