زنان معترض در کابل دوباره به خیابان آمدند

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

گروهی از زنان معترض روز سه‌شنبه، ۲۶ میزان باری دیگر به خیابان آمدند.

زنان معترض با تجمع در مقابل دانشگاه کابل شعارهای اعتراضی سر دادند.

آنها در یکی از شعارهای‌شان می‌گویند: "ما را به جرم دیدن، ما را به جرم خواندن، از دانشگاه کشیدند، از دانشگاه کشیدند."

مرگ‌بارترین سفرها
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید