طنز سیاسی؛ کتاب صنف اول طالبان نشر شد

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۲


کتاب صنف اول طالبان به تازگی نشر شده و در اختیار شاگردان صنف اول مکتب‌ها قرار گرفته است.

این کتاب به کمک دوکتور الحاج مولوی عبدالباقی حقانی ترتیب شده است که که به تازگی از لیسه درانی دکتورا به‌دست آورد و از وزارت برکنار شد.الف - انتحاری / انفجار
انتحاری در افغانستان انفجار کرد.

ب - بمب / بشکه
بابا بمب بشکه‌ای دارد.

پ - پاکستان / پول
پاکستان پول ندارد.

ت - ترور / تجاوز / تفنگ
تفنگ ترور می‌کند. طالب تجاوز می‌کند.

ث – ثابت‌قدم
در جهالت باید ثابت‌قدم ماند.

ج - جنایت جنگی
جنایت جنگی در جوزجان جریان دارد.

چ - چین
چین کشور دوست و مسلمان است.

ح - حمله / حرام
حمله بر مکتب حرام نیست.

خ - خشونت
خشونت خوب است.

د - دزدی / دروغ / دالر
ما با دروغ، دزدی و دالر دولت می‌سازیم.

ذ - ذایقه / ذوق
کلمات ناشناخته؟؟؟

ر - ریش / ریسمان
ریش باید مثل ریسمان دراز باشد.

ز - زخم / زندان
زن زخمی باید در زندان انداخته شود.

ژ - ژنده‌پوش
مجاهد باید ژنده‌پوش باشد.

س - سنگسار
سمیرا باید با سنگ سفید سنگسار شود.

ش – شپش/ شش
مجاهد شش شپش شوخ دارد.

ص - صابون / صدمه
صابون به آدم صدمه می‌زند.

ض - ضرور
عقل ضرور نیست.

ط - طالب
طالب طناب را به گردن ملت انداخت.

ظ - ظواهری
ظواهری مهمان بود. ظواهری ظهر کشته شد.

ع - عروسی
عروسی چهارم عین عبادت است.

غ - غضب
غضب زمین در غزنی و غور ادامه دارد.

ف - فرار / فاروق / فساد
بابا فرار کرد. فاروق فساد کرد.

ق - قاری / قاتل
سراج‌الدین قاری است. قاری قاتل است.

ک - کیبل
مولوی کبیر زنان را با کیبل کوبید.

گ - گوساله
گوساله گفتن خوب نیست. ما را گوساله نگویید.

ل – لت ‌ و کوب / لاله
ملا لطیف لاله را لت‌وکوب کرد.

م - ملا / مولوی / مردم
ملا و مولوی می‌توانند مردم را مرده کنند.

ن - نسل‌کشی
نسل‌کشی نباید نمایان شود.

و - ویرانی
ویرانی وطن واجب است.

ه - هزاره
هیچی

ی - یاسین
یاسین خواندن به گوش ما فایده ندارد.

خبرهای بیشتر

پربیننده‌ترین ویدیوها

دیدگاه
جهان‌نما
خبرها
قمرها

رادیو

پادکست‌ها

خانه‌اى براى صداى شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما ارسال کنید.