سیگار نگران تبدیل شدن مکاتب دولتی به مدرسه‌های دینی در افغانستان است

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدید خود می‌گوید که طالبان دسترسی دانش آموزان افغان به آموزش را محدود کرده است.

سیگار با نگرانی ابراز می‌دارد که طالبان روز تا روز مکاتب دولتی را به مدارس مذهبی تبدیل می‌کنند.

طالبان در جوزای امسال، یک دارالمعلمین و سه مکتب دوره ثانوی را در ولایات کنر، خوست، پکتیا و قندهار به مدرسه دینی تبدیل کردند.

با قطع کمک‌های بین المللی منابع مالی نظام آموزشی افغانستان کاهش یافته است. طالبان به سختی می تواند معاش معلمان را پرداخت کند و برنامه‌ای برای توسعه آموزش عصری در افغانستان ندارد. این گروه پس از بازگشت به افغانستان توجه بیشتری به مدارس مذهبی نشان داده است که خاستگاه فکری و پشتیبانی از این گروه در سه دهه گذشته بوده اند.

بازرس ویژه در این گزارش خبر داد که وزارت خارجه امریکا و سازمان توسعه بین المللی این کشور، پروژه‌ها و برنامه‌هایی را که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان متوقف شده بود، از سر گرفته است. این برنامه‌ها در عرصه فقرزدایی، از بین بردن گرسنگی و سوتغذیه، مراقبت‌های صحی، زراعت و آموزش اجرا خواهند شد.

سیگار گفته است که برای جلوگیری از ضایع‌شدن کمک‌ها بدست طالبان، این اداره از تمام برنامه‌ها نظارت خواهد کرد.

سیگار در گزارش خود تاکید می‌کند که افغانستان در حال از دست دادن دستاوردهای ۲۰ سال گذشته خود است. در این ارتباط، بازرس ویژه به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان اشاره می کند.

در این گزارش گفته شده که در شش ماه اول حکومت طالبان ۵۱ درصد رسانه‌های افغانستان بسته شدند. طالبان اکنون برای رسانه‌ها طرزالعملی را آماده کرده است که طبق آن هیچ رسانه‌ای حق ندارد خبری را بدون تایید طالبان نشر کند.

طالبان ادعا می‌کنند که با افزایش عواید داخلی می‌توانند منابع مالی برای بخش خدمات عمومی فراهم کنند. اما، سیگار می‌گوید که با فرار متخصصان و نبود بودجه دولتی، نظام صحی افغانستان با بحران جدی مواجه شده است. ظاهراً، به نقل از گزارش، کمک‌های ایالات متحده در ماه اکتوبر و نوامبر ۲۰۲۱ باعث شد تا نظام صحی افغانستان با حداقل امکانات روی پا بماند.

طالبان وضعیت بحرانی اقتصادی افغانستان را ناشی از تحریم های بین‌المللی می‌داند. این گروه به علت عدم تغییر در سیاست های خود نتوانسته است مشروعیت بین‌المللی به دست آورد. مقامات طالبان مدعی اند که به رغم رسمیت نداشتن حکومت آن‌ها در جامعه بین‌المللی، با کشورهای منطقه روابط خوبی بر قرار کرده اند.

خبرها
مرگ‌بارترین سفرها
دیدگاه

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید