یونیسف: دنمارک و کوریای جنوبی ۱۰ میلیون دالر برای آموزش کودکان افغانستان کمک کردند

جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید دنمارک و کوریای جنوبی ۱۰ میلیون دالر برای آموزش کودکان افغانستان کمک کرده‌اند.

یونیسف در توییتی اعلام کرد که این پول‌، برای گسترش فضاهای "یادگیری مبتنی‌ بر جامعه" برای آسیب‌پذیرترین دختران و پسران و حمایت از آموزگاران‌شان مصرف خواهد شد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که پنج میلیون دالر این مقدار از سوی دنمارک و پنج میلیون دیگر آن از سوی کوریای جنوبی اهدا شده است.

بیش از چهار صد روز است که درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان بسته شده است.

در این مدت، معلمان مکاتب نیز بارها از پرداخت نشدن معاشات‌شان شکایت کرده‌اند.

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید