بانک جهانی: پاکستان به بیش از ۱۶ میلیارد دالر برای بازسازی پس از سیل نیاز دارد

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

بانک جهانی تخمین زده است که پاکستان به ۱۶.۳ میلیارد دالر برای بازسازی پس از سیل نیاز دارد.

این نهاد بین‌المللی گزارش مشترکی در همکاری با بانک توسعه آسیایی، برنامه توسعه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت پاکستان تهیه کرده که آسیب سیلاب بر زیربناهای پاکستان را نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است براساس "ارزیابی نیازهای پس از فاجعه" این پول برای بازیابی و ایجاد اقتصاد، زیرساخت‌ها و موسسات مقاوم در برابر بلاهای طبیعی نیاز است.

این سازمان‌ها خواهان هماهنگی بین‌المللی برای تهیه مبلغ مورد نیاز برای مبارزه با چالش‌های فراراه پاکستان پس از سیل شده‌اند.

ارزیابی همچنان خاطر نشان کرده است که فجایع اقلیمی اخیر در پاکستان تاثیر عمیقی بر زندگی معیشتی مردم داشته است و میزان فقر را تا چهار درصد افزایش می‌دهد.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید