در ادامه واکنش‌ها به حمله مرگبار انتحاری به آموزشگاه کاج در کابل، هنرمندی تصویر مرضیه، یکی از قربانیان این حمله را در مرکز شهر بلونیای ایتالیا نقاشی کرد.

مرضیه از جمله قربانیان حمله به آموزشگاه کاج بود که شماری از نویسندگان و هنرمندان به کشته شدن او واکنش نشان دادند.

دیدگاه
جهان‌نما
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید