طالبان می‌گویند در یک ماه گذشته ۵۶ دواخانه را به دلایل مختلف بسته کرده‌اند

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

اداره ملی غذا و ادویه طالبان می‌گوید در یک ماه گذشته ۱۶۹ دواخانه را بازرسی کرده که از این میان ۵۶ دواخانه را به دلایل مختلفی از جمله فعالیت‌ غیرقانونی بسته کرده است.

براساس خبرنامه این اداره، به ۲۶ دواخانه توصیه‌نامه و به ۱۷ دواخانه دیگر اخطاریه صادر شده است.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید