بانک مرکزی تحت کنترل طالبان بار دیگر از دریافت بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری خبر داد

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که روز سه‌شنبه بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری را به عنوان بخشی از کمک‌های بشر دوستانه دریافت کرده است.

این بانک گفت که این پول به یکی از بانک‌های خصوصی تحویل داده شده است.

بانک مرکزی تقریبا هر هفته از دریافت بسته ۴۰ میلیون دالری خبری می‌دهد.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید