طالبان تصاویر شاعران فارسی‌ را از دیوار دانشکده ادبیات کابل برداشتند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

شماری از دانشجویان دانشگاه کابل به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که طالبان تصاویر شاعران فارسی را از روی دیوارهای دانشکده زبان و ادبیات دری برداشته‌اند.

منبعی از این دانشکده تایید کرده که این اقدام به دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان انجام شده است.

تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده می‌شود که تصاویر بسیاری از شاعران و ادیبان زبان فارسی از روی دیوارها برداشته و در اتاقی گذاشته شده‌اند.

طالبان پیش از این تصاویر شاعران و مفاخر زبان فارسی را از دیوار فرهیختگان شهر مزار شریف برداشته بودند.

در بسیاری از ادارات دولتی و دانشگاه‌ها نیز واژه‌های فارسی حذف شده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید حذف واژه‌های فارسی در ورودی دانشگاه‌ها طبق قانون خودشان انجام شده است.

این گروه تاکنون در مورد برداشتن تصادیر شاعران و ادیبان فارسی توضیحی نداده‌اند.

در حال حاضر طالبان متهم به فارسی‌ستیزی است.

جهان‌نما
سفیران - فصل پنجم (آلمان)
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید