نام هیچ دختری در فهرست ۱۰ نفر اول کانکور ۱۴۰۱ افغانستان دیده نمی‌شود

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

اداره ملی امتحانات تحت مدیریت طالبان روز شنبه در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت نتایج کانکور ۱۴۰۱ افغانستان را اعلام کرد.

امسال نام هیچ دختری در فهرست ۱۰ نفر برتر کانکور افغانستان دیده نمی‌شود.

این در حالی است که در دو سال گذشته دو دختر اول‌نمره کانکور سراسری شده بودند.

تصمیم‌های بزرگ ۲۰۲۰
مرگ‌بارترین سفرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید