خبرگزاری باختر: جسد یک زن و یک مرد در ولایت سرپل پیدا شده است

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

طالبان در ولایت سرپل می‌گوید جسد یک زن و یک مرد را از دو نقطه مختلف این ولایت پیدا کرده است.

باختر، خبرگزاری تحت کنترول طالبان نوشته دلیل قتل زن "اختلافات خانوادگی" بوده اما دلیل قتل مرد معلوم نیست.

پس از تسلط طالبان، قتل‌های مرموز زنان و مردان در سرتاسر کشور افزایش یافته است.

براساس یافته‌های یک گزارش افغانستان اینترنشنال در جریان شش ماه (از حوت ۱۴۰۰ تا اسد ۱۴۰۱)‌ ۱۰۴ زن در افغانستان به‌قتل رسیده یا خودکشی کرده‌اند.

تصمیم‌های بزرگ ۲۰۲۰
مرگ‌بارترین سفرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید