طالبان می‌گویند ۱۷ هزار و ۲۶۲ گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده‌اند

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

کمیته جمع‌آوری گداهای حکومت طالبان شنبه ۲۱ عقرب اعلام کرد که تاکنون ۱۷ هزار و ۲۶۲ گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده‌اند.

این کمیته که رهبری آن با ملاعبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان است، گفته در بین گداهای جمع‌آوری شده ۱۰۱۴۵ زن، ۵۵۴۰ کودک و ۱۵۷۷ مرد است.

طالبان می‌گویند پس از ارزیابی‌هایی که انجام داده‌اند ۳۹۰۸ زن، ۲۲۳۰ کودک و ۵۶۲ مرد مستحق شناخته شدند.

جهان‌نما
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید