رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی در نشست صلح پاریس خیزش سراسری مردم ایران را "انقلاب" خواند و از معترضان این کشور ستایش کرد.

پیشتر مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان در دیدار با امانوئل مکرون از فرانسه خواسته بود به عنوان اولین کشور جهان، انقلاب مردم ایران را به رسمیت بشناسد.

تازه‌ترین خبرها

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید