خبرگزاری باختر: یک موسسه امداد ترکی برای صد زن در کاپیسا زمینه آموزش حرفه‌ای فراهم کرد

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

خبرگزاری باختر گزارش داد که موسسه امداد ترکی IHH برای ۱۰۰ زن در کاپیسا، زمینه آموزش‌ حرفه‌ای فراهم کرده است.

طبق این گزارش، این زنان پس از تکمیل آموزش شش ماهه خیاطی، وسایل خیاطی نیز دریافت خواهند کرد.

سیاست‌های زن ستیزانه طالبان بسیاری زنان را از آموزش و کار محروم کرده است.

طالبان در یک سال گذشته زمینه کار و آموزش را از زنان و دختران گرفته است.

طالبان با بستن دروازه‌های لیسه‌های دخترانه، میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را از آموزش محروم کرده‌اند.

هزاران کارمند زن نیز از اداره‌های دولتی اخراج شده‌اند.

در یک سال گذشته برخی نهادهای بین‌المللی برای زنان و دختران محروم از مکتب آموزش‌های حرفه‌ای را فراهم کرده‌اند.

خبر ورزشی
گفت‌وگوی ویژه
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید