بیش از یک سال محرومیت از آموزش؛ طالبان از دختران صنف دوازده امتحان می‌گیرد

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

وزارت معارف طالبان اعلام کرد روز چهارشنبه از دختران صنف ۱۲ مکاتب امتحان می‌گیرد.

منابع گفتند که این امتحان شبیه آزمون ورودی دانشگاه‌ خواهد بود و سوالات از مضامین صنف ۱۲ طرح شده است.

این در حالی است که طالبان ۴۴۰ روز است که در مکاتب را بر روی‌ دختران بالاتر از صنف ۶ بسته است.

طبق اطلاعاتی که به‌دست افغانستان اینترنشنال رسیده،‌ از دانش‌آموزان دختر خواسته شده همراه با یک قطعه عکس،‌ تذکره و مبلغ ۶۰۰ افغانی، روز دوشنبه برای ثبت‌نام در امتحان به مکاتب خود مراجعه کنند.

منابعی از وزارت معارف در کابل می‌گویند روز چهارشنبه، ۱۶ قوس از دانش‌آموزان دختر صنوف دوازدهم یک امتحان عمومی شبیه کانکور گرفته خواهد شد «تا دانش‌آموزان کامیاب و ناکام مشخص شود.»

یک معلم از کابل گفت که از دانش‌آموزان خواسته شده است که همراه با پوشش سخت‌گیرانه مد نظر طالبان در مکاتب حاضر شوند، در غیر آن اجازه شرکت در امتحان را نخواهند یافت.

طالبان پس از ورود به کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ از بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان جلوگیری کردند.

در بیش از ۴۴۰ روز گذشته این گروه حاضر نشد درخواست‌های داخلی و بین‌المللی درباره بازگشایی دروازه‌های مکاتب دخترانه را بپذیرد.

اکنون این گروه در حالی دانش‌آموزان دختر صنوف دوازدهم را به آزمون فراخوانده است که آن‌ها حتی یک روز اجازه نیافتند در صنوف درسی حاضر شوند و آموزش ببینند.

خبرها
قمرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید