شماری از زنان در کابل بامداد چهارشنبه در اعتراض به بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران توسط طالبان تجمع خیابانی برگزار کردند.

این زنان که در مقابل دانشگاه کابل و یک دانشگاه خصوصی گردهم آمدند، می‌گویند که طالبان مانع تظاهرات آنان شده و تلفون‌هان معترضان را نیز جمع کرده‌است.

خبرها
خبرها
کلکین

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید