شاعر فرانسوی استعفای اساتید دانشگاه در اعتراض به منع تحصیل دختران افغانستان را تحسین کرد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یک شاعر و نویسنده فرانسوی می‌گوید در افغانستان، مانند ایران، مردان در اعتراض به رفتار وحشتناکی که طالبان با زنان انجام می‌دهند بسیج می‌شوند. پتریشیا بنل اساتید دانشگاه افغانستان را که در اعتراض به منع تحصیل دختران استفعا داده‌اند مورد تحسین قرار داده است.

دیدگاه
جهان‌نما
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید