وزیر تحصیلات طالبان: دختران به خاطر عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه از دانشگاه محروم شدند

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

وزیر تحصیلات طالبان در مورد منع تحصیلات عالی دختران توضیح داد. ندا محمد ندیم گفت حضور دختران در خوابگاه‌ها، دوری‌شان از خانواده و سفر دانشجویان دختر بدون محرم جواز شرعی ندارد.

او عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه از سوی دختران را هم یکی دیگر از عوامل منع تحصیل دختران عنوان کرد.

این مقام طالبان دو روز پس از ممنوعیت رسمی دختران از دانشگاه در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که از نظر شرعی حضور دختران در خوابگاه و دوری آنها از خانواده جواز شرعی ندارد.

او افزود که زنان به خاطر تحصیل از یک ولایت به ولایت دیگر بدون محرم شرعی سفر می‌کنند و این مساله نیز «جواز شرعی» ندارد.

طالبان پیش از این سفر زنان بدون محرم شرعی را ممنوع اعلام کرده بودند.

از سویی دیگر، در ماه‌های گذشته طالبان شماری از دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه کابل را مسمومیت غذایی کردند.

ندا محمد ندیم تاکید کرد رهبر طالبان ۱۴ ماه حوصله کرده اما دختران «حجاب شرعی» را رعایت نکردند و تفکیک جنسیتی صنف‌های دختر و پسر نیز عملی نشد. او تصریح کرد که دانشجویان دختر با لباس‌های «عروسی» به دانشگاه‌ها آمدند.

در جریان بیش از یک سال گذشته، دختران دانشجو به دلیل مقررات سخت گیرانه طالبان حجاب مورد نظر این گروه را پوشیدند و در این مدت صنف‌های دختران و پسران به صورت جداگانه برگزار شده است.

وزیر تحصیلات طالبان در ادامه همچنین گفت که در مجموع ۱۶۰ رشته در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شود که بعضی از رشته‌ها مانند انجینری و زراعت طبق شریعت و عنعنه مردم افغانستان برای دختران جایز نیست.

او در این مصاحبه در خصوص اینکه چه زمانی دانشگاه به روی دختران بازگشایی خواهد شد، گفت که در این مورد مطابق شریعت تصمیم گرفته خوهد شد.

وزیر تحصیلات طالبان محکومیت‌های جهانی در قبال محرومیت دختران از تحصیلات عالی را دخالت در امور افغانستان خواند.

شمار زیادی از کشورها از جمله کشورهای اسلامی اقدام طالبان را محکوم و محرومیت زنان از تحصیلات عالی را خلاف آموزه‌های اسلامی خوانده و محکوم کرده‌اند.