سمیع راسخ از استادان دانشگاه‌های خصوصی کابل در اعتراض به ممنوعیت تحصیلات عالی دختران توسط طالبان می‌گوید تا زمانی که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران باز نشود دیگر تدریس نخواهد کرد.آقای راسخ با نشر ویدیویی در فیسبوک خود، اسناد و تقدیرنامه‌های خود را نیز آتش زد.

او خاطرنشان کرد که این زن باسواد است که خانواده روشنفکر را به جامعه تقدیم می‌کند و خانواده‌های بافرهنگ هستند که جامعه مترقی را به وجود می‌آورند.

این استاد دانشگاه می‌گوید که از وظیفه خود در دانشگاه استعفا داده و تا زمانی که در مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران باز نشود دیگر تدریس نخواهد کرد.

پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیلات عالی دختران، شماری زیادی از استادان دانشگاه به رسم اعتراض از سمت شان استعفا داده‌اند.

در یک مورد، طالبان یکی از استادان دانشگاه را پس از استعفا لت و کوب کرده و از او خواسته است به وظیفه خود به دانشگاه برگردد.

خبرها
دیدگاه
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید