داکتران بدون مرز: طالبان زنان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می‌سازد

جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

سازمان پزشکان بدون مرز با تقبیح ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی توسط طالبان گفت که این تصمیم طالبان مانع دسترسی زنان به خدمات پزشکی می‌شود.

این سازمان به شفاخانه‌های ولادی اشاره می‌کند که بدون داکتران زن، مادران و کودکان از خدمات اساسی محروم می‌گردند.

فلیپه ریبیرو، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان در بیانیه‌ای گفت: «بیشتر از ۹۰ درصد کارمندان صحی ما در شفاخانه ولادی خوست زنان اند. آن‌ها هر ماه به تولد ۱۸۰۰ کودک کمک می‌کنند. اگر این دستور به طور کامل تطبیق شود، مادران بیشتری در اینجا برای دسترسی به خدمات ولادی و نسایی با موانع غیرقابل حل رو به رو خواهند شد.»

سازمان پزشکان بدون مرز که شماری از مراکز درمانی دولتی را تحت پوشش خود دارد، در حال حاضر قصد دارد به فعالیت خود در افغانستان ادامه بدهد و می‌گوید که طالبان تا هنوز جلو فعالیت کارمندان زن این موسسه بین‌المللی را نگرفته است.

این سازمان با نگرانی می‌گوید که ممنوعیت تحصیل باعث خواهد شد که بیماران زن در آینده به داکتر زن، به خصوص در مناطق محروم، کمتر دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز گفت: «ما در خوست با کمبود داکتر در بخش ولادی و نسایی رو به هستیم. داکتر متخصص زن در این منطقه شدیداً کمیاب است.»

ریبیرو تاکید کرد که سازمان‌های امدادی بدون کارمندان زن در افغانستان فعالیت نمی‌توانند.

خبرها
خارج از دسترس
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید