پاپ بندیکت شانزدهم در گذشت

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

پاپ بندیکت شانزدهم، در ۹۵ سالگی درگذشت. کلیسای واتیکان روز شنبه ۱۰ جدی خبر مرگ یوزف راتسینگر را تایید کرد.

او نخستین پاپی بود که طی شش قرن اخیر به دلیل کهولت سن از سمتش کنار رفت. پاپ سابق در اپریل ۲۰۰۵ به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان انتخاب شد و نام بندیکت را برای خود برگزید.

بندیکت پس از استعفا در صومعه مریم واقع در باغ واتیکان مستقر شد. او ترجیح داد نام پاپی خود را حفظ کند و به جای بازگشت به یوزف راتسینگر ، ترجیح داد به سادگی به عنوان "پدر بندیکت" شناخته شود.

در اپریل ۲۰۱۹ کلیسای کاتولیک با رسوایی سوء استفاده جنسی کودکان توسط کشیش‌ها مواجه شد و پاپ بندیکت این رسوایی را به آزادی جنسی«همه جانبه» در دهه ۱۹۶۰ و در نتیجه رد تعالیم خدا نسبت داد.

در گزارشی که سال گذشته به سفارش کلیسای کاتولیک تهیه شد، پاپ فقید متهم شد که در زمان فعالیت به عنوان اسقف اعظم مونیخ در ده ۱۹۷۰ در جلوگیری از موارد کودک‌آزاری اقدامی نکرده است.

پاپ بندیکت در رابطه با این موضوع اذعان داشت که در رسیدگی به پرونده‌های سوء استفاده جنسی اشتباهاتی صورت گرفته است اما او تخلف عمدی از سوی شخص خود را رد کرد.

خبرها
خبرها
کلکین

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید