نشر اطلاعیه‌هایی در شهر کابل؛ زنانی که چهره‌شان پوشیده نیست،‌ تهدید به مرگ شده‌اند

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

شماری از شهروندان و شاهدان عینی از مناطق مختلف کابل عکس‌هایی از اطلاعیه‌های تهدیدآمیز خطاب به زنان، به افغانستان اینترنشنال فرستاده‌اند.

در این اطلاعیه‌ها که مرجع توزیع‌کننده آن مشخص نیست، زنانی که با چهره‌‌های عریان و بدون نقاب در شهر گشت و گذار می‌کنند،‌ تهدید به مرگ شده‌اند.

متن تهدید،‌ به دو زبان فارسی و پشتو،‌ دارای نارسایی‌های نوشتاری و بر روی کاغذ سفید بدون نشان یک نهاد رسمی نوشته شده است.

برخی شاهدان گفته‌اند که افراد طالبان این اطلاعیه‌ها را به مغازه‌دارها داده و دستور‌ داده‌اند که آن‌ها را در معرض دید مردم قرار دهند.

از زمان روی کار آمدن گروه طالبان، محدودیت‌های زیادی، در عرصه کار، آموزش و حضور اجتماعی، از سوی این گروه بر زنان افغانستان تحمیل شده است.

خودسری در نبود قانون

گروه طالبان به‌گونه رسمی نشر اطلاعیه‌های تهدیدآمیز را تایید نکرده است؛ اما فضایی که در یک و نیم سال حاکمیت این گروه ایجاد شده، زمینه برخوردهای سلیقه‌ای و خودسرانه را افزایش داده است.

این گروه همه قوانین داخلی و میثاق‌های بین‌المللی مورد پذیرش افغانستان را لغو کرده فقط بر اجرای برداشت سختگیرانه خود از شریعت اسلامی تاکید می‌کند.

این نگرانی وجود دارد که جایگزین کردن یک قرائت از شریعت اسلامی به جای قوانین مدنی و جزایی،‌ زمینه سو استفاده و برخوردهای خودسرانه را افزایش می‌دهد. در چنین فضایی، هر شهروند ممکن است خود را مجری شریعت بداند و در برابر مواردی که خلاف شریعت تشخیص می‌دهد، دست به اقدام بزند.

قمرها
خبرها
عشق و ایمان در هند

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید