دبیرکل سازمان ملل: با موج فزاینده سخنان نفرت‌پراکن مبارزه کنیم

جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید جهان ما از سم سخنان نفرت‌پراکن مصئون نیست، «نفرتی که معتقد است انسان دیگری کمتر از من یا کمتر از انسان است.»

آنتونیو گوترش در توییتی از مخاطبانش دعوت کرده تا «با یهودستیزی و سخنان نفرت‌انگیز، در هر جایی و در هر زمانی که با آن برمی‌خوریم، مبارزه کنیم.»