جبهه مقاومت: از اینکه جامعه جهانی اقدامات طالبان را تنها محکوم می‌کند، شدیدا نگرانیم

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید از اینکه طالبان بر محرومیت و حذف زنان از جامعه تاکید می‌کنند متعجب نمی‌شود «چون ماهیت این گروه با حذف زنان گره خورده است.»

این جبهه گفته با این حال از اینکه جامعه جهانی تاکنون تنها به محکوم کردن اقدامات طالبان بسنده کرده است، شدیدا نگرانیم.

صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه در توییتی نوشت اقدامات طالبان در قبال زنان نقض فاحش حقوق اولیه بشر است که نیاز به واکنش عملی از سوی جامعه جهانی دارد.

طالبان در یکی از آخرین اقدامات دانش‌آموزان دختر را از شرکت در کانکور ورودی دانشگاه‌ها محروم کرده‌اند.

جبهه مقاومت ملی افغانستان با محکوم کردن این اقدام طالبان تاکید کرده است که «این گروه هیچ تغییری نکرده است و توقع رفتار انسانی از سوی طالبان، توهمی بیش نیست.»

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید