دستور تازه طالبان در قندهار: کارکنان زن ادارات صحت عامه و معارف «بدون محرم» سر کار نروند

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

مقام‌های طالبان در قندهار به کارکنان زن اداره‌های صحت عامه و معارف این ولایت دستور داده‌اند «بدون محرم» سر کار حاضر نشوند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان از این دو اداره خواسته‌اند که این دستور را اجرا کنند.

این دومین محدودیت طالبان علیه زنان در هفته جاری است.

وزارت تحصیلات عالی این گروه روز شنبه از دانشگا‌های خصوصی خواست که دختران را برای کانکور بهاری ثبت‌نام نکنند.

بعد از به قدرت رسیدن طالبان این گروه بیش از ۲۰ محدودیت علیه زنان در بخش، کار، آموزش، فعالیت اجتمای و غیره وضع کرده، که با واکنش‌های تند داخلی و خارجی مواجه استند.

جهان‌نما
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید