منابع می‌گویند طالبان مجسمه امیر علی‌شیر نوایی را در شهر مزار شریف تخریب کردند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

منابع با ارسال تصاویر به افغانستان اینترنشنال، می‌گویند طالبان مجسمه امیر علی‌شیر نوایی را در شهر مزار شریف تخریب کردند.

طالبان در هفته‌های اخیر نیز در این شهر برخی دیگر از نمادهای شهری و تصاویر شماری از رهبران جهادی را تخریب کرده‌ بودند.

خبرها
وادی رقابت
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید