وزارت عدلیه طالبان غصب زمین‌ دولتی در شیرپور کابل را بررسی می‌کند

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه فهرست نشر شده درباره دریافت‌کنندگان زمین دولتی در شیرپور کابل را بررسی می‌کند.

اخیراً فهرستی از دریافت‌کنندگان زمین دولتی در وزیر اکبرخان و شیرپور کابل منتشر شد که به امضای معاونان رئيس‌جمهور وقت توزیع شده بود.

عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در واکنش به این فهرست می‌گوید تیم تخنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این مسله را بررسی می‌کند. او می‌افزاید که این کمیسیون بعد از بررسی این موضوع در مورد زمین‌های غصب شده در شیرپور تصمیم خواهد گرفت.

این مقام طالبان تاکید کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه مسئولت دارد که زمین‌های غصب شده را استرداد کند و در آینده از غصب زمین جلوگیری کند.

هفته جاری فهرستی از دریافت‌کنندگان زمین دولتی در وزیر اکبرخان و شیرپور کابل منتشر شد.

در این فهرست ۲۵۹ نفره، نام‌های سرشناسی از چهره‌ها و مقام‌های دولتی پیشین دیده می‌شود که به امضای معاونان وقت رئيس‌جمهور، زمین گرفته‌اند؛ از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و حنیف اتمر.

بیشتر زمین‌ها در این دو منطقه گران‌قیمت پایتخت، به فرمان مارشال محمدقسیم فهیم و شمار کمتری به فرمان کریم خلیلی توزیع شده که هر دو معاونان وقت ریاست‌جمهوری بوده‌اند.

زمین‌های توزیع شده در این دو منطقه اعیانی و دیپلومات‌نشین کابل، از ۹۲۴ متر برای اعضای بالای فهرست شروع می‌شود تا ۳۷۵ متر در پایین فهرست.

بزرگترین عدد در برابر نام احمد مسعود نوشته شده که ۵۸۰۰ متر زمین و شامل ۶ نمره است. در ستون مقام یا وظیفه دولتی، در برابر نام آقای مسعود، پسر قهرمان ملی نوشته شده است.

نام‌های بسیاری از اعضای کابینه و مقام‌های دولتی در دوره حامد کرزی در فهرست دریافت‌کنندگان زمین در وزیر اکبرخان دیده می‌شود.

جهان‌نما
خبرها
دیدگاه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید