گروهی از مردم ایالت پنجاب، مردی را به اتهام توهین به مقدسات کشتند

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

گروهی از مردم ایالت پنجاب پاکستان به یک پاسگاه پولیس حمله کردند و مردی را که تحت بازداشت و متهم به توهین به مقدسات بود، به قتل رساندند.

پولیس پاکستان گفته مردم پس از کشتن متهم تلاش کردند جسد او را به آتش بکشند.

پولیس پاکستان گفته مانع آتش زدن جسد توسط مردم شدند.

نام مقتول محمد وارث اعلام شده است.

گفت‌وگوی ویژه
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید