فرانسوی‌ها برای چهارمین بار در برابر طرح «افزایش سن بازنشستگی» اعتراض کردند

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

فرانسوی‌ها روز شنبه برای چهارمین بار در برابر طرح دولت برای «افزایش سن بازنشستگی» در این کشور اعتراض کردند.

اتحادیه‌های کارگری هشدار داده‌اند در صورت لغو نشدن این طرح، اعتراضات و اعتصابات خود را تشدید خواهند کرد.

دولت فرانسه می‌خواهد سن تقاعد را از ۶۲ سال به ۶۴ سال تغییر دهد.

این چهارمین بار است که کتله عظیمی از کارگران در فرانسه با حضور در خیابان‌ها و با اعتصابات کاری، مخالفت خود را با طرح دولت نشان می‌دهند.

خبرها
گفت‌وگوی ویژه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید