طالبان برای سفارت افغانستان در تهران آتشه جدید معارف تعیین کرد

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

وزارت خارجه طالبان برای سفارت افغانستان در تهران آتشه/رایزن جدید معارف تعیین کرده است.

یک دیپلومات در سفارت افغانستان در تهران به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با ارسال مکتوبی به این سفارت، سید احمدشاه را در این سمت تعیین کرده است.

وزارت خارجه طالبان در این مکتوب که یک نسخه آن به افغانستان اینترنیشنال رسیده، از ریاست کنسولی این گروه خواسته است برای صدور پاسپورت و اخذ ویزای جمهوری اسلامی ایران با سید احمدشاه همکاری کند.

در این مکتوب آمده است که سید احمدشاه براساس پشنهاد وزارت معارف طالبان و تاییدی ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای این گروه به عنوان آتشه معارف در سفارت افغانستان در تهران تعیین شده است.

پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ایران تصمیم گرفته است سفارت افغانستان در تهران را به طالبان تحویل دهد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد گفته است که «در وضعیت حقوقی سفارت» تغییری نیامده است و ایران طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

ناصر کنعانی تاکید کرده است که «تنها سرپرستی امور سفارت به دیپلوماتی دیگر از همان سفارت» سپرده شده است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، تحویل‌دهی سفارت افغانستان در ایران به طالبان را «خلاف عرف دیپلوماتیک و در تضاد با منافع ملی افغانستان»‌ خوانده است.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید