وزیر خارجه جمهوری اسلامی: بحران جدید بشری نباید سبب فراموشی مسایل بشردوستانه افغانستان شود

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

وزیر خارجه ایران می‌گوید با بحران جدید بشری، مسایل بشردوستانه افغانستان و تبعات آن برکشورهای همسایه، فراموش نشود.

حسین امیر عبداللهیان، روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان نهادهای امدادرسان سازمان ملل در جینوا، گفت باوجود افزایش مهاجران افغان در ایران، این کشور حمایت اندکی شده است.

در خبر نامه وزارت خارجه ایران آمده است :" جمهوری اسلامی ایران در بیش از چهار دهه میزبان میلیون‌ها مهاجر افغانستانی بوده است. با این وجود حمایت‌های بین‌المللی با میزان افزایش هزینه‌های تحمیل شده به ایران از ناحیه ورود مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیر متناسب نبوده است و کمک بسیار اندکی به ایران اختصاص داده شده است."

وزیر خارجه ایران گفته است که پس از تحولات، در یک ونیم سال گذشته، شهروندان افغانستان به گونه‌ای کم سابقه به این کشور مهاجر شده اند.

او این موضوع را در دیدار با مقام‌های دفتر سازمان ملل در امور کمک‌های بشردوستانه، کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مطرح کرده است.

وزیر خارجه ایران همچنین گفته است که تحریم‌های یک‌جانبه بر این کشور، تاثیر مخربی بر انگیزه حامیان مالی برای به دوش گرفتن بار میزبانی از شهروندان افغانستان گذاشته‌است.

پس از سقوط دولت پیشین، شماری زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل تهدید‌های امنیتی و فقر به ایران آواره شده اند.