رینا امیری: حمایت از زنان قاضی افغانستان را در اولویت قرار بدهیم

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان قاضی، در توییتی نوشت که جهان به یاد بیاورد که زنان قاضی افغان با منع کار و تلاش برای تأمین معیشت خانواده‌ و تهدید مواجه‌اند.

رینا امیری تأکید کرده است: «ما باید حمایت و حفاظت از این زنان قهرمان را اولویت بدهیم.»

عشق و ایمان در هند
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید