برنامه جهانی غذا: سال گذشته به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان کمک کردیم

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که پارسال به ۲۳ میلیون نفر، از جمله ۱۲ میلیون زن و دختر مواجه با ناامنی غذایی در افغانستان کمک کرد.

این سازمان روز دوشنبه (٢٢ حوت) در رشته‌توییتی نوشت که کمک‌رسانی به آنها به لطف حامیانی مانند بریتانیا، استرالیا و بانک توسعه آسیایی امکان‌پذیر شد.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ شمار نیازمندان به کمک در افغانستان را حدود ۲۵ میلیون نفر برآورد کرده بود.

این دفتر پیش‌بینی کرده بود که برای کمک به این نیامندان به چهار میلیارد و چهارصد میلیارد دالر نیاز است، ولی سازمان ملل در آغاز سال گذشته دو میلیارد و دوصد میلیارد دالر به دست داشت.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سال جاری میلادی شمار نیازمندان را ۲۸ میلیون و سیصد هزار نفر برآورد کرده است.

این در حالی است که پیش از این روی کار آمدن طالبان، این آمار کمی بیش از شش میلیون نفر بود.

با به قدرت رسیدن طالبان در اسد ١٤٠٠، گسترش فقر و بیکاری، کاهش درآمد سرانه ملی، قطع شدن کمک‌های بین‌المللی و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و خشکسالی باعث افزایش نیازمندی مردم به کمک‌ها شد.

خبرها
عشق و ایمان در هند
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید