وزارت خارجه هند: آموزش آنلاین کارمندان طالبان، به معنای تغییر در موضع هند نیست

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه در واکنش به خبر آموزش آنلاین کارمندان وزارت خارجه طالبان، کوشید آن را کم اهمیت نشان بدهد.

اریندام باگچی گفت که برای این دوره آموزشی یادداشت دیپلوماتیک میان هند و طالبان رد و بدل نشده است و موضع این کشور در رابطه به طالبان تغییر نیافته است.

براساس یک نامه وزارت خارجه طالبان که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، وزارت خارجه هند از ۱۴ تا ۱۷ مارچ دوره آموزشی کوتاه‌مدت آنلاین را برای کارمندان این وزارت برگزار می‌کند.

باگچی هدف از این دوره آموزشی را کمک به ظرفیت‌سازی در کشورهای مختلف از جمله افغانستان توصیف کرد.
او گفت: «از این کورس‌ها شهروندان کشورهای مختلف به شمول افغانستان استفاده کرده می‌توانند. شماری از افغان‌ها در هند و افغانستان در این کورس‌ها شرکت می‌کنند. باید تاکید کنم برای این برنامه کسی به هند نمی‌آید.»
سخنگوی وزارت خارجه که می‌کوشید اهمیت سیاسی این دوره آموزشی را پایین نشان دهد، گفت که این کورس‌ها نباید به معنای تغییر موضع حکومت هند در برابر طالبان تلقی شود.
او گفت: «موضع ما در قبال تحولات افغانستان تغییر نکرده است. ما به هیچ وجه یادداشت دیپلوماتیک که به معنای تبادله یادداشت میان حکومت‌ها است، به نهادهایی که به رسمیت نمی‌شناسیم، ارسال نمی‌کنیم.»

عشق و ایمان در هند
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید