پاپ فرانسیس قانون سوءاستفاده جنسی را اصلاح کرد

شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

پاپ فرانسيس قوانين مربوط به سوءاستفاده جنسی در کليسای کاتوليک رم را اصلاح کرد. طبق این اصلاحات بزرگسالان و هم کودکان می‌توانند قربانی سوءاستفاده جنسی باشند. پاپ در سال ۲۰۱۹ فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن همه کشیش‌ها موظف بودند هرگونه سوءظن درباره سوءاستفاده جنسی را گزارش دهند.

به گزارش رویترز، روز شنبه واتيکان گفت که این قوانین اصلاح شده از ۳۰ اپریل به هدف تقويت مبارزه با سوءاستفاده جنسی در داخل کليسا اجرایی خواهند شد.

رسوایی‌های سوءاستفاده جنسی شهرت واتیکان را در بسیاری از کشورها خدشه‌دار کرده بود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در طول ۱۰ سال گذشته اقداماتی را با هدف پاسخگو نگه داشتن سلسله مراتب کلیسا به تصویب رسانده است.

پربیننده‌ترین‌ها