کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به ۲۴۱ بی‌جاشده داخلی افغان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که بسته‌های کمکی بشردوستانه را از طریق ترمذ اوزبیکستان به افغانستان وارد و به بی‌جاشدگان داخلی در شهر مزارشریف توزیع کرده است.

به گفته این سازمان، ۲۴۱ نفر از خانواده‌های آواره، پتو و بسته‌های بهداشتی دریافت کرده‌اند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که مرکز منطقه‌ای لوجستیکی بشردوستانه این سازمان در ترمذ، به عنوان یک نقطه تحکیم و انتقال اصلی به منظور تحویل اقلام کمکی اصلی سازمان ملل در افغانستان، ایران، پاکستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن تبدیل شده است.