سفیر جاپان در دیدار با وزیر امر به معروف طالبان بر بازگشایی مکاتب دخترانه تاکید کرد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

تاکایوشی کورمایا، سفیر جاپان در افغانستان روز پنجشنبه، ۱۱ عقرب با خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت‌وگو کرد.

سفارت جاپان در خبرنامه‌ای نوشته است آقای کورمایا با خالد حنفی درباره حقوق زنان به ویژه حق آموزش صحبت کرده است.

به نقل از خبرنامه سفارت جاپان، تاکایوشی کورمایا در این دیدار بر لزوم بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دخترانه تاکید کرده است.

سفارت جاپان گفته در این دیدار همچنین بر اهمیت اشتغال زنان و کاهش شکاف میان افغانستان و جوامع بین‌المللی تاکید شه است.

کورمایا گفته: « زمانی که حکومت براساس خواست‌های مردم افغانستان بهبود یابد، بهبود روابط بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت و امکان همکاری بیشتر فراهم خواهد شد.»

بیش از دو سال و سه ماه است که طالبان مانع بازگشایی مکاتب به‌روی دانش‌آموزان دختر شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری طالبان را به اعمال آپارتاید جنسیتی تعبیر شده، از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و رهبر این گروه تصویب شده است.یتی در برابر زنان افغانستان متهم کرده‌اند. بسیاری از فرامینی که از سوی کارشناسان حقوق بشر به معنای آپارتاید جن

خبرهای بیشتر

پربیننده‌ترین ویدیوها

خبرها
اوبر
جهان‌نما
جهان‌نما

رادیو

پادکست‌ها