ایوب آروین

گروه طالبان در اقدام تازه‌ای تقویم هجری قمری را جایگزین تقویم خورشیدی کرده است. اگرچه این تغییر ظاهراً در محدوده مکاتبات اداری اعلام شده، ولی باور بر این است که امر محدود به حوزه اداری نخواهد ماند.

۱۴۰۱/۱/۹

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید