جمعیت هلال احمر افغانی از دیدار مولوی خالص با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مولوی مطیع‌الحق خالص، سرپرست ریاست جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید با میرجانا سپولجاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دوحه دیدار کرده است.

جمعیت هلال احمر افغانی نوشته است آقای خالص در این دیدار خواهان آغاز خدمات بشری صلیب سرخ در ولسوالی‌هایی شده که از جنگ آسیب دیده‌اند.

جمعیت حلال احمر افغانی در گزارشی نوشته است مولوی خالص در این دیدار از خانم سپولجاریک ایگر خواسته است کمک‌های بیشتری به افغانستان ارسال کند.

کلکین - فصل پنجم
وادی رقابت
قمرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید