قتل یک مسلمان در هند به ظن حمل گوشت گاو

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

به گزارش رویترز، پولیس هند سه مرد را در پیوند با قتل یک مرد مسلمان در ایالت بیهار شرقی دستگیر کرد.

طبق بیانیه پولیس هند، قربانی مردی ۵۶ ساله به نام نسیم قریشی بود که به ظن حمل گوشت گاو از سوی گروهی ۲۰ نفره مورد حمله قرار گرفت.

گاوها در مذهب هندوئیسم مقدس هستند و گروه‌های تندرو هندو خواستار ممنوعیت کامل کشتار گاو در سراسر هند شده‌اند.

طی سال‌های گذشته حملات مکرری به اقلیت مسلمانان و یا طبقات کاست متهم به کشتن گاوها برای استفاده از گوشت یا چرم آن گزارش شده است.

از زمانی که دولت ملی‌گرای هندو به رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، گروههای تندرو "محافظ گاوها" به اجرای قوانین خودساخته و مجازات های فراقانونی دست زدند.

خبرها
خبرها
قمرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید