نمایندگی افغانستان در ملل متحد: بنابر مصلحت‌هایی در مجمع عمومی سخنرانی نکردیم

۱۴۰۰/۷/۵

دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید در تفاهم و مشوره با شماری از کشور‌های مطرح و به خاطر مصالح ملی و مصوونیت کرسیافغانستان در این سازمان، تصمیم گرفته شده است تا نماینده افغانستان غلام محمد اسحاق‌زی در هفتاد و ششمین نشست عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نکند.

دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما می‌گوید نمایندگی دایمی افغانستان طبق معمول به فعالیت‌هایش در این سازمان ادامه می‌دهد.

پربیننده‌ترین‌ها