سازمان جهانی صحت:‌ وضعیت صحی در افغانستان به سرعت رو به وخامت است

۱۴۰۰/۷/۸

سازمان جهانی صحت می‌گوید وضعیت صحی در افغانستان با وجود بیماری‌های سرخک و اسهال رو به وخامت است و فلج اطفال هم «خطر بزرگی» محسوب می‌شود. مقابله با بیماری کرونا کم شده و نیمی از کودکان کشور در معرض سوء تغذیه قرار دارند. به گفته این سازمان فقط ۱۷ درصد از ۲۳۰۰ مرکز صحی کشور فعالند.

استفان دوژاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در یک نشست خبری در نیویورک از ادامه فعالیت نهادهای این سازمان در افغانستان خبر داد. او گفت که سازمان جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ۱۰۰ تیم سیار برای ارائه خدمات صحی و غذایی در افغانستان ایجاد می‌کنند. او همچنان گفت که صندوق جمعیت سازمان ملل نیز خبر داده که قابله‌ها به کارشان در افغانستان ادامه می‌دهند.

پربیننده‌ترین‌ها