پاسپورت افغانستان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی شد

۱۴۰۰/۷/۱۷

بر اساس آخرین رتبه‌بندی پاسپورت‌های جهان در سال ۲۰۲۱ که توسط موسسه مطالعاتی هنلی انجام شده، جاپان و سنگاپور بااعتبارترین پاسپورت و افغانستان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان را دارد. سال ۲۰۱۸ افغانستان در مقایسه با عراق پیشتاز بود و با پاسپورت آن سفر بدون ویزا به ۳۰ کشور ممکن بود.

اعتبار بین‌المللی پاسپورت‌ها در این ارزیابی براساس امتیاز سفر بدون ویزا درجه‌بندی شده‌ که افغان‌ها می‌توانند فقط به ۲۶ کشور بدون ویزا سفر کنند.

پربیننده‌ترین‌ها